Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI, 2020.g

Latvijas Hidroekoloģijas institūtam  2020. gadā deleģēti sekojoši  pārvaldes uzdevumi:   

 1. Piedalīšanās Ministrijai nepieciešamo jautājumu risināšanā: 
 • Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK (turpmāk – direktīva 2008/56/EK) pantā noteiktā  laba jūras vides stāvokļa definējuma, 10.pantā noteikto jūras vides mērķu un 11. pantā noteiktās un 2014. gadā izstrādātās jūras vides monitoringa programmas pārskatīšana un atjaunināšana atbilstoši direktīvas 2008/56/EK 17. panta 2.punkta a), b) un c) apakšpunktam;
 • direktīvas 2008/56/EK 12. pantā noteiktā EK ziņojuma par atbilstoši direktīvas 2008/56/EK 17.panta 2.punkta a) apakšpunktam  gadā izstrādāto atjaunināto jūras vides stāvokļa novērtējumu izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana Ministrijai, lai sagatavotu argumentētas atbildes EK.
 • Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību 13. pantā noteikto rīcības plānu par invazīvu svešzemju sugu izplatības ceļiem izstrādē, 14. pantā noteikto uzraudzības sistēmu veicot apsekojumus un monitoringu, 16,pantā nepieciešamo paziņojumu par agrīno atklāšanu, 22. pantā par sadarbību un koordināciju, 24.pantā par ziņošanu un pārskatīšanu. 
 1. Monitoringa programmu izpilde un datu ziņošana: 
 • Jūras vides monitoringa un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu izpilde atbilstoši Vides monitoringa pamatnostādnēm un monitoringa programmai. Monitoringā iegūto datu ziņošana Starptautisko jūru pētījumu padomes (ICES) datu bāzei.
 • Invazīvo svešzemju sugu apsekošana un monitorings. Iegūto datu sagatavošana un ziņošana Dabas aizsardzības pārvaldei.
 1. Piedalīšanās Eiropas Komisijas (EK) un Helsinku Komisijas (HELCOM) darba grupās atbilstoši Ministrijas un LHEI darba plānam:
 • Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK Datu apmaiņas un ziņošanas grupā (DIKE), Laba vides stāvokļa raksturošanas grupā (GES) un Jūras gultnes biotopu un integritātes tehniskajā ekspertu grupā (TG Seabed); Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 1143/2014 invazīvo jūras organismu grupā (IAS). 
 • HELCOM darba grupās: State & Conservation – Vides stāvokļa un dabas saglabāšanas novērtējuma grupa; PEG – fitoplanktona ekspertu grupa; Science Agenda TG – zinātnisko pētījumu darba kārtības izveides grupa.

 

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Cookies, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.