Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam" Nr.1-20/74, īstenošanas laiks 2017.g. 1. maijs - 2018.g. 30. jūnijs.

LVAFA projekts Nr. 1-08/94/2016

“Eitrofikācijas novērtēšanas piekrastes ūdeņos sistēmas attīstīšana atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām”

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai" Nr.1-20/73, īstenošanas laiks 2017.g. 1. maijs - 2018.g. 30. aprīlis.

2016.gads LVAFA projekts Nr. 1-08/127/2016

“Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai”

Sadarbībā ar:
Pielikumi:
Download this file (SocEkonNov JSD PP_Kopsavilkums.pdf)SocEkonNov JSD PP_Kopsavilkums.pdf[Kopsavilkums]1154 kB
Download this file (SocEkonNov JSD PP_GalaAtskaite_LHEI.pdf)SocEkonNov JSD PP_GalaAtskaite_LHEI.pdf[Gala atskaite]2675 kB
Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI 2017.g.
Pielikumi:
Download this file (Delegetie uzdevumi_juras monitorings.docx)Delegetie uzdevumi_juras monitorings.docx[Pielikumi]19 kB

„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001"

2015.gads. 

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI par atbalstu jūras telpiskajam plānojumam 2017.g.
Pielikumi:
Download this file (Delegetie uzdevumi_JTP.docx)Delegetie uzdevumi_JTP.docx[Pielikumi]17 kB

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2015. gadā.

2015.gads

2012-2014.gads

Multi-level Governance in MSP (Maritime Spatial Planning) throughout the Baltic Sea Region (PartiSEApate)

Vairāk

LVAFA projekts Nr. 1-08/447/2014 “ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku) interkalibrācija un testēšana (zivis).” 

2015.gads

2014.gads

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2014/2

Latvijas – Lietuvas –Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekts

“Development of the ships’ ballast water management system to reduce biological invasions” (BALMAN)

2015-2017.gads

VARAM Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2016. gadā, Nr. 6

LVAFA projekts Nr. 1-08/554/2014 “Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēģijas pamatdirektīvai – smagie metāli.”

2015.gads

2016.gads 

VARAM Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums par jūras telpisko plānojumu

Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos: http://www.eea-klips.lv/

EEZ grants „Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos” (KLIPS) Nr. 2/EEZLV02/14/GS/022

Pielikumi:
Download this file (5_Gala-atskaite-1-un-2-aktivitate.pdf)5_Gala-atskaite-1-un-2-aktivitate.pdf[Gala atskaite (1. un 2. aktivitāte)]4084 kB
Download this file (6_Gala-atskaite-3-un-4-aktivitate.pdf)6_Gala-atskaite-3-un-4-aktivitate.pdf[Gala atskaite (3. un 4. aktivitāte)]3718 kB

Apakškategorijas

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Cookies, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.