2017.-2018.g. Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. g. transnacionālās sadarbības programmas Seed Money Facility projekts S020 "Pathways and Needs Towards a Baltic Regional Spatial Data Infrastructure for Maritime Spatial Planning – MSPDAT"

VARAM Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2016. gadā, Nr. 6

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI 2018.g. 

2016.gads 

VARAM Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums par jūras telpisko plānojumu

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam" Nr.1-20/74, īstenošanas laiks 2017.g. 1. maijs - 2018.g. 30. jūnijs.

LVAFA projekts Nr. 1-08/94/2016

“Eitrofikācijas novērtēšanas piekrastes ūdeņos sistēmas attīstīšana atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām”

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai" Nr.1-20/73, īstenošanas laiks 2017.g. 1. maijs - 2018.g. 30. aprīlis.

2016.gads LVAFA projekts Nr. 1-08/127/2016

“Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai”

Sadarbībā ar:
Pielikumi:
Download this file (SocEkonNov JSD PP_Kopsavilkums.pdf)SocEkonNov JSD PP_Kopsavilkums.pdf[Kopsavilkums]1154 kB
Download this file (SocEkonNov JSD PP_GalaAtskaite_LHEI.pdf)SocEkonNov JSD PP_GalaAtskaite_LHEI.pdf[Gala atskaite]2675 kB
Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI 2017.g.
Pielikumi:
Download this file (Delegetie uzdevumi_juras monitorings.docx)Delegetie uzdevumi_juras monitorings.docx[Pielikumi]19 kB

„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001"

2015.gads. 

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI par atbalstu jūras telpiskajam plānojumam 2017.g.
Pielikumi:
Download this file (Delegetie uzdevumi_JTP.docx)Delegetie uzdevumi_JTP.docx[Pielikumi]17 kB

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2015. gadā.

2015.gads

2012-2014.gads

Multi-level Governance in MSP (Maritime Spatial Planning) throughout the Baltic Sea Region (PartiSEApate)

Vairāk

LVAFA projekts Nr. 1-08/447/2014 “ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku) interkalibrācija un testēšana (zivis).” 

2015.gads

2014.gads

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2014/2

Latvijas – Lietuvas –Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekts

“Development of the ships’ ballast water management system to reduce biological invasions” (BALMAN)

2015-2017.gads

Apakškategorijas

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Cookies, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.