Projekta „Rīgas līča ekosistēmas funkcionālā modeļa izstrāde efektīvas nacionālās politikas Baltijas jūras aizsardzībai nodrošināšanai un ilgtspējīgas ekosistēmas izmantošanas veicināšanai” (Proj.ref. Nr. 2010/0287/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/040) īstenošanas laikā tiks izstrādāts Rīgas līča ekosistēmas funkcionālais modelis kā bioģeoķīmisks modelis ar detalizētu vertikālo struktūru lai simulētu slāpekļa un fosfora apriti Rīgas līcī. Funkcionālais modelis ievērojami uzlabos precizitāti, ar ko tiek prognozētas izmaiņas būtiskos ekosistēmas komponentos (biogēno vielu koncentrācijas, fitoplanktona dinamika, piegrunts skābeklis) pēc biogēno vielu slodžu samazinājuma. Precizitātes uzlabojums tiks sasniegts ar nozīmīgāko bioģeoķīmisko procesu eksperimentālo priekšizpēti, kā arī ar būtiskiem uzlabojumiem ekosistēmas modeļa fizikālo un bioģeoķīmisko procesu izšķirtspējā.

Bioģeoķīmisko procesu eksperimentālās priekšizpētes posmā tiks iekļauti gan lauka mērījumi, gan eksperimenti, kas nodrošinās informāciju par procesu ātrumu atkarībā no vides faktoriem. Tā funkcionālā modeļa bioloģiskā sadaļa iekļaus fitoplanktonu (tai skaitā pirmprodukciju, atmosfēras slāpekļa asimilāciju), zooplanktonu un reņģi, kas ir komerciāli nozīmīga zivju suga un vienlaikus galvenais planktonēdājs ekosistēmā. Šāda pieeja ļaus simulēt-veidot biogēno vielu slodžu samazinājuma ietekmi uz reņģu populāciju un modelēt trofiskās kaskādes. Savukārt modeļa ģeoķīmiskā daļa pamatā fokusēsies uz sedimentos notiekošiem slāpekļa un fosfora apriti kontrolējošajiem procesiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta denitrifikācijas procesam un tā atkarībai no piegrunts ūdens slāņa skābekļa koncentrācijas, kas savukārt ir atkarīga no klimata kontrolētās ūdens slāņa termiskās stratifikācijas stipruma un ilguma. 
Kombinējot bioloģisko un ģeoķīmisko daļu tiks izveidots modelis, kas ir spējīgs simulēt ilglaicīgas izmaiņas Rīgas līča ekosistēmā atkarība no tādiem ārējiem faktoriem kā biogēno vielu slodzes, klimats, un nozvejas intensitāte.

Funkcionālais modelis ir paredzēts izmantošanai kā individuāls produkts, bet vienlaikus ir paredzēta iespēja, to integrēt kompleksākā Rīgas līča apsaimniekošanas sistēmā. Bez tam,  modeļa simulētie komponenti atbildīs nozīmīgiem ekosistēmas veselības indikatoriem, tādiem kā fitoplanktona daudzumam un galveno sugu sastāvam, biogēno vielu un skābekļa koncentrācijām, ko piemēram Ūdens struktūrdirektīva un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns izmanto ekosistēmas stāvokļa novērtēšanai. Vienlaikus modelis arī sniedz informāciju par bioloģiskās daudzveidības elementiem (piemēram zooplanktons, reņģe, netiešās norādes uz bentosa cenožu veselību, kas izriet no simulētām skābekļa koncentrācijām).

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Cookies, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.