Atpūtas pasākums “ma-DARA” 2023

19. augustā LHEI komanda devās uz Ziemupi un iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar aļģu daudzveidību un mikroplastmasas piesārņojumu

Atpūtas pasākums “ma-DARA” 2023

Jau vairāk kā desmit gadus Ziemupē augusta otrajā pusē organizācija “Ziemupīte” rīko atpūtas pasākumu “ma-DARA”. Sestdien, 19.augustā pasākuma apmeklētājiem bija iespēja pavadīt pēcpusdienu skaistā vidē, baudot mūzikas priekšnesumus, satiekot amatniekus un izmēģinot roku dažādās darbnīcās. Daba un tās saudzēšana ir svarīgs pasākuma elements.

Mēs “ma-DARA” apmeklētājiem stāstījām par Baltijas jūras aļģēm un celulozi, ko var iegūt no tām, kā arī informējām par mikroplastmasas piesārņojuma pētniecību Latvijas ūdeņos.

Pasākuma galvenā tēma šogad bija mežs. Sākotnēji šī tēma var šķist nesaistīta ar mūsu pētnieciības jomām, tomēr mežs atspoguļo cilvēku darbības vidē. Piemēram, mežsaimniecības procesi ietekmē eitrofikācijas līmeni mūsu ūdenstilpēs, un mikroplastmasa diemžēl ir atrodama mums visapkārt un spēj pārvietoties no vienas vides uz citu. Savukārt celuloze, ko tradicionāli iegūst no koksnes, varētu tikt aizstāta ar celulozi no aļgēm, sniedzot ilgtspējīgas alternatīvas.

Paldies pasākuma rīkotājiem par aicinājumu piedalīties un pasākuma dalībniekiem par interesi un sarunām!

Aktivitātes pasākumā īstenotas Interreg Baltijas jūras reģiona projektu “Blue-Green Bio Lab”, “Lakes Connect”, “ESF Nr. 8.2.2.0/20/I/003 un Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas granta divpusējās sadarbības fonda stratēģiskā iniciatīvas “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana” ietvaros.

Scroll to Top