Atskaņas no Eiropas Vides aģentūras semināra “Marine EIONET workshop” 21.-22. novembrī.

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Atskaņas no Eiropas Vides aģentūras semināra “Marine EIONET workshop” 21.-22. novembrī.

LHEI pētniece Rita Poikāne piedalījās Eiropas Vides aģentūras rīkotajā seminārā “Marine EIONET workshop” Kopenhāgenā 21.-22.novembrī. Seminārs veltīts jūras novērojumu datu pieejamības, ziņošanas un izmantošanas jautājumiem. Datos ieinteresēto organizāciju ciešāka savstarpējā sadarbība būtu viens no veidiem, kā veicināt datu pieejamību Eiropas mēroga produktu izveidei (kartes un novērtējumi), kā arī samazinātu ziņošanas izmaksas ES dalībvalstīm.

Scroll to Top