Author name: Unda Blaumane

Ir labi labas lietas turpināt!

Pagājušajā gadā pirmo reizi tika veikta mikroplastmasas piesārņojuma kartēšana 25 Latvijas pludmalēs, pateicoties atbalstam no studenšu korporācijas Selga. Tas mums deva pirmo ieskatu un datus par to, cik šis piesārņojums ir izplatīts Latvijas piekrastes zonā.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šodien darbojas Jūras svētkos Liepājas pludmalē

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šodien darbojas Jūras svētkos Liepājas pludmalē, iepazīstinot apmeklētājus ar daudzpusīgu jūras faunas izpētes programmu. Apmeklētājiem tika sniegta iespēja izzināt plastmasas likteni nonākot vidē, iepazīties ar un izmēģināt mikroplastmasas paraugu ievākšanas, apstrādes un analīzes metodes, kā arī iesaistīties diskusijās par ar plastmasas piesārņojumu saistītiem jautājumiem.

Scroll to Top