Baltijas jūras zinātnes kongress 2023

LHEI piedalījās Baltijas jūras zinātnes kongresā 2023, kas norisinājās Helsinkos, Somijā un pulcēja Baltijas jūras reģiona zinātniekus

Baltijas jūras zinātnes kongress 2023

No 21. līdz 25. augustam Helsinkos, Somijā norisinājās Baltijas jūras zinātnes kongress 2023 (Baltic Sea Science Congress 2023). Šis kongress ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem Baltijas jūras reģionā, kurā tiek prezentētas jaunākās jūras pētniecības atziņas un diskutēts par Baltijas jūras stāvokli, tendencēm un nākotnes pētniecības vajadzībām. Kongress ir daļa no Somijas nacionālā plāna ANO Okeāna zinātnes desmitgadei. Kongress ietilpst arī Baltijas jūras valstu padomes Somijas prezidentūras programmā (2023–2024).

Kongresā no LHEI piedalījās Astra Labuce, Ineta Liepiņa-Leimane un Anda Ikauniece. Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta barības ķēžu pētījumiem Baltijas jūrā eitrofikācijas un klimata pārmaiņu kontekstā, kā arī hidrodinamiskajiem un bioģeoķīmiskajiem modeļiem turpmākās Baltijas jūras attīstības prognozēm. Kongresā tika uzsvērta arī “blue carbon” jeb zilā oglekļa nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā un pārmaiņās funkcionējošas jūras vides veicināšanā.

Lielākā daļa prezentāciju un stenda referātu bija veltīti tēmai “Vesela un ilgtspējīga Baltijas jūra”, un vienu no sesijām 22. augustā vadīja LHEI pētniece Astra Labuce. Tāpat šīs tēmas ietvaros par cianobaktēriju izpēti Rīgas līcī stenda referātu prezentēja zinātniskā asistente Ineta Liepiņa-Leimane (pētījuma līdzautori Iveta Jurgensone, Ieva Bārda, Juris Aigars). Savukārt LHEI vadošā pētniece Anda Ikauniece vadīja vienu no noslēdzošajām sesijām “Iedvesmojoša un piesaistoša Baltijas jūra”, kurā tika novērtēta Baltijas jūras stāvokļa un tajā dzīvojošo cilvēku darbības ietekme dažādos aspektos. Anda Ikauniece piedalījās arī sesiju vadītāju paneļdiskusijā, kur tika akcentēta starpdisciplinaritātes un zināšanu nodošanas nozīme.

Kongresa tīklošanās pasākumos tika apzināti potenciālie sadarbības virzieni ar Klaipēdas Universitāti, koncentrējoties uz slāpekļa cikla padziļinātu izpēti Rīgas līcī. Tika arī apspriesti Tallinas Universitātes rezultāti attiecībā uz sedimentu transportu Rīgas līcī, un notika diskusijas ar Baltijas jūras valstu pārstāvniecību par iespējamajiem sadarbības veidiem.

Vairāk par Baltijas jūras zinātnes kongresu 2023 var uzzināt Somijas Vides institūta (SYKE) mājaslapā šeit.

Scroll to Top