HELCOM STATE&CONSERVATION sanāksme Kopenhāgenā

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

HELCOM STATE&CONSERVATION sanāksme Kopenhāgenā

Helsinku Komisijas darba grupas par monitoringu, novērtējumu un biotopu aizsardzību sanāksmē Kopenhāgenā 23.-26.oktobrī piedalās LHEI pētniece Iveta Jurgensone un vadošais pētnieks Juris Aigars. Iveta kā Fitoplanktona ekspertu grupas vadītāja informē par grupā paveikto, kā arī prezentē grupas darba turpinājuma pieteikumu 2020.-2022. gadam.

Scroll to Top