Ingrīda Puriņa 28.-29. septembrī Berlīnē piedalās projekta “Baltic Blue Growth” partneru sanāksmē.

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Ingrīda Puriņa 28.-29. septembrī Berlīnē piedalās projekta “Baltic Blue Growth” partneru sanāksmē.

LHEI vadošā pētniece Ingrīda Puriņa 28.-29. septembrī Berlīnē piedalās projekta “Baltic Blue Growth” partneru sanāksmē. Projekts patlaban ir savā viduspunktā, kad jānovērtē padarītais un jāvienojas par turpmākajām darbībām sekmīgai mērķu sasniegšanai. Atgādinām, ka LHEI projekta ietvaros ir sekmīgi izvietojis jūrā mākslīgo substrāt un eksperimentālai gliemeņu audzēšanai un tagad seko gliemeņu augšanas sekmēm un vides izmaiņām.

Scroll to Top