Inta Dimante Deimantoviča

Inta Dimante Deimantoviča

Vadošā pētniece, Jūras monitoringa nodaļas Mikroplastmasas laboratorijas vadītāja

Vadošā pētniece, Jūras monitoringa nodaļas Mikroplastmasas laboratorijas vadītāja

Saldūdeņu ekoloģija, zooplanktona (Cladocera un Copepoda) sugu daudzveidība un izplatība, paleolimnoloģija, mikroplastmasas piesārņojuma Baltijas jūrā un citos biotopos pētniecība, atbildīga par mikroplastmasas laboratoriju LHEI, mikroplastmasas monitoringu Baltijas jūrā un Rīgas līcī, piekrastes smiltīs, kā arī par mikroplastmasas piesārņojuma pētniecības virziena attīstību. Kā vadošā pētniece atbildīga par projektu pieteikumu sagatavošanu, pētījuma dizaina izstrādi, projektu administrēšanu un vadīšanu.

Interreg Baltijas jūras reģiona projekts Lakes connec – Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions;

LVAF projekts “Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs” (Nr. 1 08/37/2022);

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas granta divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas projekts “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana”;

LVAF projekts “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” (Nr. 1-08/85/2022)

 1. Barone, M., Suhareva, N., Aigars, J., Putna-Nimane, I., Dimante-Deimantovica, I. 2023. Dataset on microplastic concentrations, characteristics, and chemical composition in the marine surface waters of Latvia – The Eastern Gotland basin and the Gulf of Riga. Data in Brief, 108992, DOI: doi.org/10.1016/j.dib.2023.108992
 2. Hamulić, D., Putna-Nimane, I., Liepina-Leimane, I., Dimante-Deimantovica, I., Rodič, P., Milošev, I. 2022. Field testing and ecotoxicity of acrylate-based sol–gel coatings in fresh and seawater. J Coat Technol Res, DOI: 10.1007/s11998-022-00701-2
 3. Dimante-Deimantovica, I., Suhareva, N., Barone, M., Putna-Nimane, I., Aigars, J. 2022. Hide-and-seek: a threshold values and contribution towards better understanding of recovery rate in microplastic research. MethodsX, 9. DOI: 10.1016/j.mex.2021.101603
 4. Aigars, J., Barone, M., Suhareva, N., Putna-Nimane, I., Dimante-Deimantovica, I. 2021. Occurrence and spatial distribution of microplastics in the surface waters of the Baltic Sea and the Gulf of Riga Marine Pollution Bulletin. Marine Pollution Bulletin, 172. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2021.112860
 5. Labuce, A., Strake, S., Dimante-Deimantovica, I. 2020. Eurytemora affinis (Poppe, 1880) (Copepoda, Calanoida) in the Gulf of Riga, Baltic Sea — elemental composition and diurnal vertical migration. Crustaceana, 93 (3-5): 447-466. DOI: 10.1163/15685403-00003977 Labuce, A., Dimante-Deimantovica I, Tunens, J., Strake, S. 2020. Zooplankton indicator-based assessment in relation to site location and abiotic factors: a case study from the Gulf of Riga. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (2). DOI: 10.1007/s10661-020-8113-9
 6. Zawiska, I., Dimante-Deimantovica, I., Luoto, T. P., Rzodkiewicz, M., Saarni, S., Stivrins, N., Tylmann, W., Lanka, A., Robeznieks, M., Jilbert, T. 2020. Long-Term Consequences of Water Pumping on the Ecosystem Functioning of Lake Sekšu, Latvia. Water, Water Quality of Freshwater Ecosystems in a Temperate Climate (special issue), 12 (5): 1459. DOI:10.3390/w12051459
 7. Jensen, T.C., Walseng, B., Hessen, D. O., Dimante-Deimantovica, I., Novichkova, A. A., Chertoprud, E. S., Chertoprud, M. V., Sakharova, E. G., Krylov, A. V., Frisch, D., Christoffersen, K.S. 2019. Changes in trophic state and aquatic communities in high Arctic ponds in response to increasing goose populations. Freshwater Biology, 64 (7): 1241-1254. DOI: 10.1111/fwb.13299
 8. Dimante-Deimantovica, I., Walseng, B., Chertoprud, E., & Novichkova, A. 2018. New and previously known species of Copepoda and Cladocera (Crustacea) from Svalbard, Norway – who are they and where do they come from? Fauna Norvegica, 38: 18-29. DOI: 10.5324/fn.v38i0.2502
 9. Walseng, B, Jensen, T.C, Dimante-Deimantovica I, Christoffersen, K.S, Chertoprud, M.V, Chertoprud, E.S, Novichkova, A.A, & Hessen, D.O. 2018. Freshwater diversity in Svalbard: providing baseline data for ecosystems in change. Polar Biology, 41: 1995-2005. DOI:10.1007/s00300-018-2340-3
 10. Chertoprud,M., Palatov,D., Dimante-Deimantovica,I.2017. Macrobenthic communities in water bodies and streams of Svalbard, Norway. Journal of Natural History, 51:47-48, 2809-2825, DOI: 10.1080/00222933.2017.1395092 Chertoprud, E.S., Sinev, A. Y., Dimante-Deimantovica, I. 2017. Fauna of Cladocera and Copepoda from Xinjiang Uyghur Autonomous Region (China). Zootaxa, 4258 (6): 561-573, DOI: 10.11646/zootaxa.4258.6.5
 11. Holynska, M., Dimante-Deimantovica, I. 2016. Redescription and taxonomic notes on Cyclops bohater Koźmiński, 1933 and Cyclops lacustris G. O. Sars, 1863, with an identification key to the Cyclops of Fenno-Scandinavia. European Journal of Taxonomy, 212: 1-31. DOI: 10.5852/ejt.2016.212
 12. Dimante-Deimantovica, I., Jensen, T. C., Walseng, B. 2016. Freshwater harpacticoids (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) in Norway – a comprehensive contribution from G. O. Sars and a provisional checklist. Journal of Natural History, 50:27-28, 1773-1795, DOI: 10.1080/00222933.2016.1159348
 13. Jensen, T. C., Dimante-Deimantovica, I., Schartau, A. K. & Walseng, B. 2013. Cladocerans respond to differences in trophic state in deeper nutrient poor lakes from Southern Norway. Hydrobiologia, 715 (1): 101-112. DOI: 10.1007/s10750-012-1413-5
 14. Paidere, J., Dimante-Deimantovica, I., Grinko, O., Brakovska, A., Bruvere, I. 2012. Applicability of zooplankton community study for ecological quality of salmonid water lakes in Latvia during summer, 2010. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, Supplement 3: 65-81.
 15. Dimante-Deimantovica, I., Skute, A. & Skute, R. 2012. Vertical variability of pelagic zooplankton fauna in deep Latvian lakes, with some notes on changes in ecological conditions. Estonian Journal of Ecology, 61 (4): 247-264. DOI: 10.3176/eco.2012.4.02 Deimantovica, I., Skute, R. & Strake, S. 2011. A survey of the Latvian freshwater free-living Copepoda fauna. Crustaceana, 84 (3): 257-279. DOI: 10.1163/001121611X554373
 16. Deimantovica, I. 2010. First records of Cyclops bohater Kozminski, 1933 from Latvia’s Lakes with Notes on its Morphometry, Acta Zoologica Lituanica, 20 (3): 215-224, DOI: 10.2478/v10043-010-0029-0
 17. Deimantovica, I. 2005. Spatial structure of zooplankton fauna in Lake Dridzis. Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen, 29(2): 683–684, DOI: 10.1080/03680770.2005.11902765

Konsultante par vides un klimata jautājumiem projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros”

Pētījumu intereses: ūdens ekosistēmu funkcionēšana, ūdens biotopu atjaunošana, bioloģiskā daudzveidība, mikroskopiskie vēžveidīgie, paleolimnoloģija, antropogēnais piesārņojums, tai skaitā mikroplastmasa ūdens biotopos, sabiedriskās zinātnes iesaiste pētījumos.

Esošie pētījumu virzieni saistīti ar zooplanktona (Cladocera, Copepoda) analīzi, litorāles mikroskopisko vēžveidīgo noteikšanu, Cladocera fosilo atlieku noteikšanu nogulumos, mikroplastmasas paraugu ievākšanu, sagatavošanu un analīzi dažādu vides matricu paraugos, monitoringa metodoloģijas izstrādi mikroplastmasas piesārņojuma izvērtēšanai vidē.

Biedrības “Ezeru un purvu izpētes centrs” biedre

LHEI strādā kopš 2018. gada. 2012. gadā Latvijas Universitāt bioloģijas fakultātē ieguva doktora grādu hidrobioloģijā.

2021-2022 projektu vadītāja Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

2021-2022 vecākā eksperte Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā

2010-2012 pētniece Daugavpils Universitātes Ekoloģijas institūtā

2009-2018 asistente un pētniece Norvēģijas dabas izpētes institūtā

2021. gadā iegūta projektu vadītājas kvalifikācija biznesa augstskolā “Turība”, pārstāv LHEI asociācijā EARMA – European Association of Research Managers and Administrators.

Scroll to Top