Jūnija būtiskāko notikumu apskats

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Jūnija būtiskāko notikumu apskats

Jūnijā Latvijas Hidroekoloģijas institūtā turpināta aktīva lauku darbus sezona. Sešos dažāda ilguma komandējumos veikti novērojumi un ievākti paraugi četriem projektiem – Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības projektā “BALMAN”, LVAFA projektā “Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai”, LVAFA projektā “Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam” un VPP EVIDEnT 1.1. projektā.

Jūnija beigās LHEI uzsācis darbību Igaunijas – Latvijas programmas projektā “Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga – GURINIMAS”, pirmie uzdevumi iekļauj iespējamo slāpekļa datu avotu noskaidrošanu.

Scroll to Top