Latvijas Hidroekoloģijas institūts piedalās “Nordic Testbed Network”

Kopš vasaras vidus LHEI kļuvis par dalībnieku apvienībā “Nordic Testbed Network”, kurā uzsvars likts uz kopīgu darbu bioekonomikas digitalizēšanai.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts piedalās “Nordic Testbed Network”

Kopš vasaras vidus LHEI kļuvis par dalībnieku apvienībā “Nordic Testbed Network”, kurā uzsvars likts uz kopīgu darbu bioekonomikas digitalizēšanai. Digitalizācijas risinājumu pārbaudes vietas (testbeds) tiek piedāvātas vidiem apvienības dalībniekiem, tādējādi palielinot izpratni par šo vietu nozīmi un veicinot zināšanu un tehnoloģiju apmaiņu starp valstīm.

Kaut arī apvienību uztur Ziemeļvalstu organizācijas, tajā tiek aicinātas iesaistīties arī Baltijas valstu institūcijas. Ar LHEI kā jaunu “Nordic Testbed Network” dalībnieku iepazīstina jaunākajā apvienības ziņu lapā: https://nordictestbednetwork.se/2021/08/25/join-us-in-welcoming-two-new-testbeds-to-the-network/

Scroll to Top