LHEI iegādātas viedās bojas (smart buoys) jūras vides parametru attālinātai mērīšanai

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

LHEI iegādātas viedās bojas (smart buoys) jūras vides parametru attālinātai mērīšanai

ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru”ietvaros iegādātas divas viedās bojas (smart buoys), kuras paredzētas attālinātai jūras vides parametru mērīšanai.

Iegūtie rezultāti ar mobilo sakaru palīdzību tiks paziņoti LHEI un būtiski papildinās tradicionālajā monitoringā iegūtos datus par ūdens temperatūru, sāļumu, viļņu un straumju raksturlielumiem, kā arī aptuveno mikroaļģu daudzumu jūrā.  Datu apjoms ir būtisks faktors, lai mūsu spriedumi par jūras vides kvalitāti un tās izmaiņām būtu pēc iespējas tuvāki īstenībai – tas lielā mērā nosaka nepieciešamos pasākumus jūras vides pārvaldībā un apsaimniekošanā, kā arī ļauj veidot precīzākus nākotnes scenārijus. Viedās bojas pagaidām vēl gaida došanos jūrā, kas paredzēta šī gada pavasarī.  

Scroll to Top