Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

2023.gada augustā LHEI kā vadošais partneris uzsāk jaunu Interreg BSR projektu – TRUST ALUM

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

Projekts risina vienu no vislielākajiem ūdens apsaimniekošanas izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā – eitrofikāciju, bet konkrētāk – vēsturisko fosfora slodzi ezeros. Pārmērīga aļģu ziedēšana paaugstināta fosfora daudzuma dēļ ezeros samazina ekosistēmu pakalpojumu vērtību un negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Eitrofikāciju var ierobežot ar ALUM metodi, kuras būtība ir alumīnija sulfāta izmantošana, lai pārvērstu nogulumos esošo fosforu nešķīstošos savienojumos. Projektā veidosim uzticību ALUM ezeru attīrīšanas metodei. Tā tiek plaši izmantota ūdens attīrīšanā, piemēram, Zviedrijā, un tur to izmanto jau vairāk nekā 60 gadus. Zviedrijā ir ~250 pozitīvi pielietojuma piemēri.

Tomēr Baltijas valstīs ALUM metode nekad nav izmantota identificēto šķēršļu dēļ: zināšanu trūkums, pārliecība, ka tas ir pārāk dārgi, un bailes no alumīnija kā ķīmiskā elementa. ALUM ir droša metode, ko bieži uzskata par ķīmisku apstrādi, lai gan patiesībā metodē tiek pievienots fosforu saistošs minerāls. Alumīnija sulfāts parasti sastopams uz Zemes, lai pastāvīgi uztvertu fosforu.

Projekta mērķis: Mazināt eitrofikāciju, veicinot uzticēšanos mērķa grupās, un tādējādi izplatīt ALUM pielietojumu plašākā mērogā.

Projekta partneri

Projekta vadošais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Projekta sadarbības partneri: 

Stokholmas Vides institūts Tallinas centrs (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (Swedish University of Agricultural Sciences)
Valsts vides dienests (VVD)
Uzņēmums “Lake Restoration Sweden Incorporated
Rīgas dome
Uzņēmums “Vattenresurs Sverige AB
Vides administrācijas un tehnoloģiju centrs (Environmental Center for Administration and Technology /ECAT)

Par projektu

Kontaktpersona: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

E-pasts: inta.dimante-deimantovica@lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.08.2023.

Projekta noslēguma datums: 31.07.2025.

Projekta finansējums: 497 742 EUR

Finansētāji

Interreg Baltic Sea Region, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERDF)

Scroll to Top