Jūras ekosistēma

Jūras vides veselība

Jūras telpiskā plānošana

Jūras resursu ilgtspējīga izmantošana

"Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskās metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai (1.1.1.2/VIAA/3/19/465)"

Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot izvēlēto pētniecības virzienu, Latvijā ieviešot jaunas pētnieciskās darbības perspektīvas, zināšanas un kompetences citās disciplīnās. Attīstot un pilnveidojot prasmes un kompetences, tiks iegūtas jaunas zināšanas citās disciplīnās, palielinot pēcdoktorantes Evitas Strodes, Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) un kopumā Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti. Projekta zinātniskais mērķis ir izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu vides piesārņojuma noteikšanai ūdens ekosistēmās, pielietojot ekotoksikoloģiskas un biomarķēšanas metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu konstatēšanā. Pētījuma rezultātā plānots apvienot dažādas pētniecības darbības sānpelžu reprodukcijas attīstību ietekmējošu risku novērtēšanā – dažādu bioloģisko efektu rādītāju konstatēšanu dabiskos vides apstākļos (vispārējā stresa indikatorus, neirotoksiskā stresa biomarķierus, smago metālu ietekmi) un eksperimentālos (hroniskos) pētījumos ar zināmu toksikantu klātbūtni. Šādas agrīnās brīdināšanas metodes Latvijas teritoriālajos ūdeņos netiek izmantotas, galvenokārt nepietiekošas metožu aprobācijas dēļ, līdz ar to pētniecības projektā piedāvātās darbības sniegs būtisku ieguldījumu vides kvalitātes problēmu risināšanā, piedāvājot jaunas metodes, kvalitatīvus datus, likumsakarību izpēti eksperimentālajos pētījumos, secinājumus un rekomendāciju apkopojumu metodoloģijas veidā. Pētniecības pieteikuma kopējās izmaksas plānotas ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu 133,806 EUR. Pētījumu laika posms 1.01.2020. – 31.12.2022.

 

Aktuālie projekti

Sadarbības partneri

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

{google_map}LHEI|version:classic|link:no|show_info:no|width:250|height:250|https:yes{/google_map}

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: hydro@latnet.lv
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: das@lhei.lv

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.