Jūras ekosistēma

Jūras vides veselība

Jūras telpiskā plānošana

Jūras resursu ilgtspējīga izmantošana

Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta

Finansējošais fonds: ESF, 8.2.2.  “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Anna Vanaga (Daugavpils Universitāte)

Projekta paredzētās darbības:

1) Informācijas un publicitātes pasākumi;

2) Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

3) Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā;

4) Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība DU.

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2021. - 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: 704 691,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 598 987,35 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 105703.65 EUR

Plānotie projekta rezultāti:

1) Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu akadēmiskajam darbam – 24;

2) Ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam – 3.

Aktuālie projekti

Sadarbības partneri

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

{google_map}LHEI|version:classic|link:no|show_info:no|width:250|height:250|https:yes{/google_map}

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: hydro@latnet.lv
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: das@lhei.lv

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.