Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI, 2021.g Latvijas Hidroekoloģijas institūtam 2021. gadā deleģēti sekojoši pārvaldes uzdevumi:
 1. Piedalīšanās Ministrijai nepieciešamo jautājumu risināšanā:
 • Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK (direktīva 2008/56/EK) 9. pantā noteiktā laba jūras vides stāvokļa definējuma un 10. pantā noteikto jūras vides mērķu pārskatīšana un atjaunināšana atbilstoši direktīvas 2008/56/EK 17. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktam; Ziņojuma Eiropas Komisijai par 2020. gadā izstrādāto un atbilstoši direktīvas 2008/56/EK 17. panta 2. punkta c) apakšpunktam atjaunoto 11. pantā noteikto jūras vides monitoringa programmu iesniegšana Eiropas Vides aģentūrai;
 • Pamatojuma un priekšlikumu par papildu pasākumu nepieciešamību tiem kvalitatīvajiem raksturlielumiem, kur pastāv risks nesasniegt labu jūras vides stāvokli, pamatojoties uz 2018. gadā izstrādāto jūras vides stāvokļa novērtējumu, sniegšana Ministrijai, lai sagatavotu atjaunoto Pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2022.-2027.gadam atbilstoši direktīvas 2008/56/EK 17. panta 2. punkta d) apakšpunktam;
 • Direktīvas 2008/56/EK 12. pantā noteiktā Eiropas Komisijas (EK) ziņojuma par atbilstoši direktīvas 2008/56/EK 17. panta 2. punkta a) apakšpunktam 2018. gadā izstrādāto atjaunināto jūras vides stāvokļa novērtējumu izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana Ministrijai, lai sagatavotu argumentētas atbildes EK.
 • Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību 13. pantā noteikto rīcības plānu par invazīvu svešzemju sugu izplatības ceļiem izstrādē, 14. pantā noteikto uzraudzības sistēmu veicot apsekojumus un monitoringu, 16. pantā nepieciešamo paziņojumu par agrīno atklāšanu, 22. pantā par sadarbību un koordināciju, 24.pantā par ziņošanu un pārskatīšanu.
 1. Monitoringa programmu izpilde un datu ziņošana:
 • Jūras vides monitoringa un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu izpilde atbilstoši Vides monitoringa pamatnostādnēm un monitoringa programmai. Monitoringā iegūto datu ziņošana Starptautisko jūru pētījumu padomes (ICES) datu bāzei.
 • Invazīvo svešzemju sugu apsekošana un monitorings. Iegūto datu sagatavošana un ziņošana Dabas aizsardzības pārvaldei.
 • Priekšlikumu izstrāde Agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanai Latvijā.
 • Sabiedrības izglītošana un informētības paaugstināšana par invazīvo svešzemju sugu izplatības mehānismiem un šo sugu potenciālo ietekmi uz vietējām ekosistēmām.
 1. Piedalīšanās Eiropas Komisijas (EK) un Helsinku Komisijas (HELCOM) darba grupās atbilstoši Ministrijas un LHEI darba plānam:
 • Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK Datu apmaiņas un ziņošanas grupā (DIKE), Laba vides stāvokļa raksturošanas grupā (GES) un Jūras gultnes biotopu un integritātes tehniskajā ekspertu grupā (TG Seabed); Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 1143/2014 invazīvo jūras organismu grupā (IAS).
 • HELCOM darba grupās: State & Conservation – Vides stāvokļa un dabas saglabāšanas novērtējuma grupa; PEG – fitoplanktona ekspertu grupa; ekspertu grupa par invazīvajiem jūras organismiem.

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.