Pabeigtie

„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001"

2015.gads. 

2015.gads 

LVAFA projekts Nr. 1-08/415/2014 “Piesārņojuma bioloģisko efektu novērtējums Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitātes kritērijam D8.”

 

 

Pielikumi:
Download this file (Projekti-BIOMAR_GALA_atskaite-LHEI.pdf)Projekti-BIOMAR_GALA_atskaite-LHEI.pdf[Atskaite]6672 kB

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2015. gadā.

2015.gads

2015.gads

Priekšlikumu izstrāde pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Pielikumi:
Download this file (Priekslikumi_PP_NoslegumaZinojums[1].pdf)Priekslikumi_PP_NoslegumaZinojums[1].pdf[Ziņojums]5619 kB

LVAFA projekts Nr. 1-08/447/2014 “ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku) interkalibrācija un testēšana (zivis).” 

2015.gads

Līgums ar VARAM „Priekšlikumu izstrāde pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai”. Līguma Nr. 27 (28.04.2015)

Pielikumi:
Download this file (Priekslikumi_PP_NoslegumaZinojums_20151217.docx)Priekslikumi_PP_NoslegumaZinojums_20151217.docx[Noslēguma ziņojums]8049 kB
Latvijas – Lietuvas –Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekts

“Development of the ships’ ballast water management system to reduce biological invasions” (BALMAN)

2015-2017.gads

2014.

LVAFA finansēts projekts “Latvijas upju slodžu modelēšana” (nr. 1-08/197/2013) 

Pielikumi:
Download this file (LATVIJAS_UPJU_SLODZU_MODELESANA[1].pdf)LATVIJAS_UPJU_SLODZU_MODELESANA[1].pdf[Informācija]13369 kB

LVAFA projekts Nr. 1-08/554/2014 “Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēģijas pamatdirektīvai – smagie metāli.”

2015.gads

2014

Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK) 

Pielikumi:
Download this file (Projekti-LVAF_atskaiteFINALE_12.02.15.pdf)Projekti-LVAF_atskaiteFINALE_12.02.15.pdf[Atskaite]2780 kB

Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos: http://www.eea-klips.lv/

EEZ grants „Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos” (KLIPS) Nr. 2/EEZLV02/14/GS/022

Pielikumi:
Download this file (5_Gala-atskaite-1-un-2-aktivitate.pdf)5_Gala-atskaite-1-un-2-aktivitate.pdf[Gala atskaite (1. un 2. aktivitāte)]4084 kB
Download this file (6_Gala-atskaite-3-un-4-aktivitate.pdf)6_Gala-atskaite-3-un-4-aktivitate.pdf[Gala atskaite (3. un 4. aktivitāte)]3718 kB

2014.gads

Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros

Cikls (eng. CyCLE) ir apļveida process, kas sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem posmiem. Cikliskums dabā nodrošina harmoniju, ko spilgti parāda barības vielu aprites process – kas vienam paliek pāri, citam kalpo par barību. Ja cikls cilvēka darbības un klimata pārmaiņu rezultātā tiek izjaukts, dabā sāk veidoties atkritumi.

Līgums ar VARAM "Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai”. Līguma Nr. 52 (17.06.2014)
Pielikumi:
Download this file (Prieksizpete JSD PP_Nosleguma atskaite_20141218.pdf)Prieksizpete JSD PP_Nosleguma atskaite_20141218.pdf[Noslēguma atskaite]7579 kB

Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē

Pētījumu programma EVIDEnT ir orientēta uz visu 10 VPP konkursa 2014.-2017.gadam 1.prioritārā virziena “Vide, Klimats un Enerģija” apakšprogrammas 1.2 “Vide un Klimats” (turpmāk – Nolikums) uzdevumu izpildi. Programma ir strukturēta 5 projektos.

2012-2015.gads

Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastuktūras attīstība (MUR)

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.