Maija mēnesis

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Maija mēnesis

Latvijas Hidroekoloģijas institūtā maijs ir bijis aktīvu lauka darbu mēnesis.
Papildus jūras monitoringa sezonas reisam, ekspedīcijas uzsāktas arī valsts pētījumu programmas EVIDEnT 2.1. projektā “Svešo sugu sastopamība Baltijas jūras ostās”, apsekojot Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas.
Turpināta primārās produkcijas, stabilo izotopu, zivju un nektobentosa paraugu ievākšana EVIDEnT 1.1. projekta ietvaros barības ķēžu pētījumiem.
Iesākti pētījumi arī Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projektā “Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai”.

Scroll to Top