Mikroplastmasa un saistītie noturīgie organiskie piesārņotāji Arktiskajās ledāju kušanas ūdeņu ekosistēmās un tām piegulošajās teritorijās (MP-ARCTIC)

Mikroplastmasa un saistītie noturīgie organiskie piesārņotāji Arktiskajās ledāju kušanas ūdeņu ekosistēmās un tām piegulošajās teritorijās (MP-ARCTIC)

MP-ARCTIC projekta mērķis ir pētīt mikroplastmasas un ar to saistīto noturīgo organisko piesārņojumu arktiskā reģiona teritorijā, kur ledāju kušanas un atkāpšanās dēļ ir atbrīvojušās sauszemes teritorijas un izveidojušās jaunas ūdenstilpes – ledāju kušanas ūdeņu lagūnas, dīķi un ezeri. Paraugi piesārņojuma noteikšanai tiks iegūti no ūdens virskārtas, nogulumiem un dzīvajiem organismiem.

LHEI projektā būs atbildīgs par:

  • mikroplastmasas paraugu ievākšanu ledāja kušanas ūdeņu lagūnas un ezeru, dīķu ūdens virskārtā un nogulumos, kā arī mikroplastmasas izgulsnēšanās ātruma noteikšanu;
  • mikroplastmasas paraugu sagatavošanu laboratorijā un to analīzi, datu apstrādi;
  • projekta komunikācijas aktivitātēm (dalība konferencēs, publiskos un izglītojošos pasākumos, zinātnisko rakstu veidošana u.c.).

Projekta partneri

Kontaktpersona

Projekta vadītāja: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

inta.dimante-deimantovica[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2024.

Projekta noslēguma datums: 31.12.2026.

Projekta finansējums: 75000,00 EUR

Finansētāji: Latvijas valsts budžeta finansējums (18750,00 EUR) un Ķīnas Republikas Nacionālās zinātnes padomes finansējums (6250,00 EUR)

Scroll to Top