Nākotnes ieskicēšana bioindustriālajām simbiozēm

Interreg BJR projekta “Blue Green Bio Lab” partneru sanāksmē 30. novembrī Jelgavā tika diskutēti nākamie soļi, lai Baltijas valstu reģionos būtu iespējams veidot sadarbības dabas resursu ilgtspējīgai un vidi uzlabojošai izmantošanai.

Nākotnes ieskicēšana bioindustriālajām simbiozēm

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Blue Green Bio Lab” partneru sanāksmē 30. novembrī Jelgavā tika diskutēts, kādi nākamie soļi veicami, lai Baltijas valstu reģionos būtu iespējams veidot sadarbības dabas resursu ilgtspējīgai un vidi uzlabojošai izmantošanai.

Šie divi principi – uzlabot vidi ūdens baseinos un izveidot dzīvotspējīgu uzņēmējdarbību – ir bioindustriālo sadarbību jeb simbiožu pamatā. Izejas resurss simbiozē ir dabiski radusies ūdens vai sauszemes izcelsmes biomasa, kura iedarbina produktu vērtību ķēdi.

Projekta partneriem no Skives (Dānijā) un Lisešīlas (Zviedrijā) pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas Hidroekoloģijas institūta jāizveido risinājumu komplekts, kas veicinātu simbiožu izveides Baltijas jūras valstu pašvaldībās.

Scroll to Top