“Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (LLI – 527) MEDWwater

Īss apraksts

Projekts “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (LLI – 527) MEDWwater

Projekta mērķis ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts institūcijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem.

Mērķa grupas:

  • ministrijas, kas ir atbildīgas par vides aizsardzību un plānošanu;
  • Vides kvalitātes kontroles institūcijas;
  • plānošanas reģioni;
  • izglītības un pētniecības iestādes;
  • nevalstiskās organizācijas, kuru intereses un darbības joma saistīta ar dabas resursu aizsardzību;
  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatori;
  • Zāļu un medikamentu izplatītāji un pārdevēji, aptiekas;
  • sabiedrība – medikamentu un zāļu lietotāji.

Projekta partneri:

Latvijas Hidroekoloģijas Institūts – projekta vadošais partneris

Kurzemes Plānošanas reģions: www.kurzemesregions.lv

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs: www.videscentrs.lvgmc.lv

Klaipēdas Universitāte: www.ku.lt

Zāļu valsts aģentūra: www.zva.gov.lv

Lietuvas veselības ministrijas valsts zāļu kontroles aģentūra: www.vvkt.lt

Par projektu

Kontaktpersona: Ieva Putna-Nīmane, pētniece

E-pasts: ieva.putna@lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2021.

Projekta noslēguma datums: 31.12.2022. Pagarināts līdz 30.06.2023.

Projekta finansējums: 673 772.88 EUR

Finansētāji

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Scroll to Top