Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai (BioFloat)

Īss apraksts

Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai (BioFloat)

Projekta mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību un uzlabot pilsētvidē esošo ūdens ekosistēmu veselību. To sasniegsim kopīgi izstrādājot un testējot trīs jaunus zaļās infrastruktūras elementus, kā arī aktīvi iesaistot Igaunijas un Latvijas mērķa grupas. BioFloat peldošo salu koncepts būs kopīgi radīta inovācija, kas izstrādāta atbilstoši aktuālākajām pašvaldību vajadzībām publisko ūdeņu pārvaldības uzlabošanai.

LHEI ir projekta vadošais partneris un uzņemsies kopējo projekta, komunikācijas un izplatīšanas aktivitāšu vadību, piemēram, rīkojot projekta noslēguma pasākumu hibrīdkonferences veidā. LHEI īstenos un pārraudzīs lielāko daļu pētniecisko aktivitāšu divās Latvijas pilotvietās. Dažas no nozīmīgākajām aktivitātēm būs apjomīga datu ievākšana un analīze, lai novērtētu izstrādāto peldošo salu spēju samazināt dažāda veida ūdens piesārņojumu kā mikroplastmasu, smagos metālus un biežāk sastopamās farmaceitiskās vielas. Projekta rezultātus izplatīsim konferencēs, sociālo mediju platformās un dažādos mērķētos publiskajos pasākumos.

Projekta partneri

Kontaktpersona

Projekta vadītāja: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

inta.dimante-deimantovica[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 27.11.2023.

Projekta noslēguma datums: 26.11.2027.

Projekta finansējums: 893 630.00 EUR

Finansētāji: Interreg Igaunijas-Latvijas programma, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Izglītības un zinātnes ministrija

Scroll to Top