PostDoc granta mobilitātes aktivitātes

PostDoc granta mobilitātes aktivitātes (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma nr. Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/465) ietvaros LHEI pētniece Evita Strode nedēļu pavada Igaunijā, kur kopā ar Igauņu kolēģiem tiek ievāktas piekrastē mītošās (gan smiltīs, gan aļģu audzēs) sānpeldes, kurām laboratorijā tiek noteikta embriju attīstības kvalitāte. Biomarķieru metodes (to skaitā reprodukcijas attīstības kvalitāti) pielietošana palīdz noteikt toksikantu ietekmi jau zemākajos bioloģiskajos līmeņos, lai noteiktu vides kvalitātes stāvokli un piesārņojuma ietekmi uz bioloģiskajiem resursiem. Iegūtā pieredze un zināšanas tiks pielietotas Rīgas līča piekrastes apsekošanai.

PostDoc granta mobilitātes aktivitātes

PostDoc granta mobilitātes aktivitātes (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma nr. Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/465) ietvaros LHEI pētniece Evita Strode nedēļu pavada Igaunijā, kur kopā ar Igauņu kolēģiem tiek ievāktas piekrastē mītošās (gan smiltīs, gan aļģu audzēs) sānpeldes, kurām laboratorijā tiek noteikta embriju attīstības kvalitāte. Biomarķieru metodes (to skaitā reprodukcijas attīstības kvalitāti) pielietošana palīdz noteikt toksikantu ietekmi jau zemākajos bioloģiskajos līmeņos, lai noteiktu vides kvalitātes stāvokli un piesārņojuma ietekmi uz bioloģiskajiem resursiem. Iegūtā pieredze un zināšanas tiks pielietotas Rīgas līča piekrastes apsekošanai.

Scroll to Top