Projekta MSPDAT pirmā partneru sanāksme Gdaņskā 27.-28. novembrī

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Projekta MSPDAT pirmā partneru sanāksme Gdaņskā 27.-28. novembrī

Baltijas jūras reģiona programmas Seed Money projektam MSPDAT 27.-28. novembrī Gdaņskā notiek pirmā partneru sanāksme. Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt jūras telpisko datu infrastruktūras jautājumu risināšanai domātu pieteikumu. Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir MSPDAT vadošais partneris, sanāksmi vada LHEI direktore Anda Ikauniece.

Scroll to Top