No farmaceitiskajām vielām tīri ūdeņi (CWPharma)

Interreg BSR

No farmaceitiskajām vielām tīri ūdeņi (CWPharma)

2017. -2020.g. Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. g. transnacionālās sadarbības programmas projekta R055 “Clean waters without pharmaceuticals (CWPharma)” mērķis bija izstrādāt rekomendācijas politikas veidotājiem, pārvaldošajām iestādēm, kā arī pašvaldībām par labākajiem veidiem, kā samazināt aktīvo farmaceitisko vielu emisijas Baltijas jūras reģionā.  Projekta ietvaros tika veikta pilotteritoriju izpēte un dažādu paraugu ievākšana farmaceitisko vielu analīžu veikšanai, lai noskaidrotu, kā farmaceitiskās vielas nonāk apkārtējā vidē un kuri ir potenciāli bīstamākie savienojumi.

Projekta ietvaros tika iegūti dati par medikamentu izmantošanu medicīnā un veterinārijā, noskaidrots no farmaceitiskajām ražotnēm, slimnīcām un mājsaimniecībām notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo notekūdeņu ķīmisko sastāvu, mājdzīvnieku un zivju fermu radītās izplūdes, kas nonāk apkārtējā vidē. Iegūtā informācija tika izmantota, lai apzinātu apkārtējās vides riskus, farmaceitiskajām vielām nonākot Baltijas jūrā, kā arī reģionus, kuros ir lielāka farmaceitisko vielu koncentrācija. Projekta ietvaros tiks veikta detalizēta jaunāko notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju izpēte, lai novērtētu efektīvākos risinājumus dažādu farmaceitisko vielu attīrīšanai. Svarīgs aspekts piesārņojuma samazināšanā ir tā saucamie ne-tehnoloģiskie risinājumi, samazinot farmaceitisko vielu apjomu, kas nonāk līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, piemēram, sabiedrības informētības palielināšana par farmaceitisko vielu ietekmi uz vidi, veco zāļu utilizācijas sistēmas pilnveidošana, kā arī iespējas izvēlēties videi draudzīgākus medikamentus, nezaudējot terapeitiskos ieguvumus.

Projektā piedalījās 15 partnerinstitūcijas no 7 valstīm. Projekta vadošais partneris bija Somijas vides institūts SYKE un no Latvijas projektā piedalījās Latvijas Hidroekoloģijas institūts un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Kontaktpersona

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2017.

Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.

Projekta mājaslapa: http://www.cwpharma.fi/en-US

Projekta finansējums: 3,7 milj. EUR

Finansētāji: Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. g. transnacionālās sadarbības programma (2,9 milj. EUR)

Scroll to Top