Sadarbība ar Islandi mikroplastmasas piesārņojuma pētniecībā

LHEI vadošā pētniece Inta Dimante-Deimantiviča un zinātniskās asistentes Marta Barone un Sanda Svipsta pagājušo nedēļu pavadīja Islandē, lai īstenotu divu projektu aktivitātes

Sadarbība ar Islandi mikroplastmasas piesārņojuma pētniecībā

LHEI vadošā pētniece Inta Dimante-Deimantiviča un zinātniskās asistentes Marta Barone un Sanda Svipsta pagājušo nedēļu pavadīja Islandē, lai īstenotu divu projektu aktivitātes. Tika organizēta projekta ImproveMicro atklāšanas sanāksme kopā ar projekta partneriem. Projekta mērķis ir uzlabot pētniecības sniegumu un stiprināt starptautisku sadarbību mikroplastmasas pētniecības jomā. Sanāksmes laikā tika vadītas diskusijas par aktuālajām problēmām mikroplastmasas pētniecības jomā un apspriesti to iespējamie risinājumi un saistītie finansējuma avoti, prezentētas iesaistīto partneru kompetences un infrastruktūra, kā arī veiktas tīklošanās aktivitātes. Partneriem tika demonstrēts mikroplastmasas paraugu ievākšanas aprīkojums un process vienā no Islandes ezeriem.

Turklāt projekta par mikroplastmasas piesārņojuma izpēti Latvijas un Islandes jūrā un ezeros ietvaros tika ievākti mikroplastmasas paraugi trīs Islandes ezeru un divu fjordu ūdens virskārtā, lai gūtu informāciju par mikroplastmasas piesārņojuma apmēru un eksperimentāli izvērtētu paraugu ievākšanas metodes kvalitāti. Šis projekts atbalsta Latvijas kā Arktikas padomes novērotājvalsts izvirzītās prioritārās jomas un darbības virzienus Arktikas reģionā.

Aktivitātes veiktas Baltijas Pētniecības programmas projekta nr. EEZ/BPP/LZP/2023/3 “Strategic initiative to improve research performance and strengthen cooperation in microplastic pollution field (ImproveMicro)” un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gada Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskā iniciatīvas nr. FM2022/37 “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana” ietvaros.

#EEANorwaygrants

Scroll to Top