Sasniegumi Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Katrīna Pētersone ieguva II pakāpes diplomu par ļoti labi aizstāvētu zinātniski pētniecisko darbu par projekta “Lakes connect” rezultātiem

Sasniegumi Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē

Šonedēļ 22. maijā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Katrīna Pētersone ieguva II pakāpes diplomu par ļoti labi aizstāvētu darbu “Tūrisma nozīme mikroplastmasas piesārņojumam Gulbenes novada ezeros” Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē dabas zinātņu nozaru grupā.

ZPD darbs iekļauj LHEI projekta “Lakes connect” rezultātus, un no mūsu puses darbu vadīja zinātniskā asistente Elīna Vecmane.

Lepojamies ar Katrīnas panākumiem un novēlam izdošanos arī turpmāk!

Scroll to Top