“SeaDataCloud” uzsākšanas sanāksme

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

“SeaDataCloud” uzsākšanas sanāksme

No 29. novembra līdz 1. decembrim LHEI organizē Eiropas Komisijas Horizon 2020 ietvarprogrammas projekta “SeaDataCloud” uzsākšanas sanāksmi. Projekta koordinators – Francijas jūras pētījumu institūts IFREMER, projektā ir 56 partneri.

Projekta uzdevumi ir jūras vides novērojumu datu apkopošana, kvalitātes kontrole un datu produktu veidošana.

SeaDataCloud turpina iepriekšējo ietvarprogrammu projektu SeaDataNet un SeaDataNet 2 iesāktos darbus jūras novērojumu datu infrastruktūras izveidē, uzlabošanā un papildināšanā.

Vairāk – http://www.seadatanet.org/Overview/News

Scroll to Top