Solvita Strāķe piedalās Eiropas Komisijas darba grupas (WG GES) sanāksmē

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Solvita Strāķe piedalās Eiropas Komisijas darba grupas (WG GES) sanāksmē

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 10. martā Briselē piedalās Eiropas Komisijas darba grupas par labu jūras vides stāvokli (WG GES) sanāksmē. Divreiz gadā notiekošās sanāksmes vērstas uz metodoloģisku un konceptuālu jautājumu risināšanu Jūras stratēģijas pamatdirektīvā noteiktā mērķa – labs jūras vides stāvoklis Eiropas jūrās 2020. g. – sasniegšanai.

Scroll to Top