Tiek uzsākts MP-ARCTIC projekts

Klimata pārmaiņas ir nozīmīga vides problēma, kuras sekas ir izteikti jūtamas arktiskajos reģionos. Ledāju kušanas un atkāpšanās dēļ tiek atbrīvotas sauszemes teritorijas, kurās veidojas jaunas ūdenstilpes – ledus kušanas ūdeņu lagūnas un ezeri.

Tiek uzsākts MP-ARCTIC projekts

Klimata pārmaiņas ir nozīmīga vides problēma, kuras sekas ir izteikti jūtamas arktiskajos reģionos. Ledāju kušanas un atkāpšanās dēļ tiek atbrīvotas sauszemes teritorijas, kurās veidojas jaunas ūdenstilpes – ledus kušanas ūdeņu lagūnas un ezeri.

Tādas vietas kā Arktiskie reģioni gadiem tika uzskatīti par tīriem un neskartiem, tomēr nesenie pētījumi liecina, ka mikroplastmasas piesārņojums ir sastopams arī tālu no antropogēnās ietekmes centriem. MP-ARCTIC projekta mērķis ir noskaidrot kā jaunizveidoto Arktisko ūdenstilpju ūdenī, nogulumos un dzīvajos organismos uzkrājas mikroplastmasa un ar to saistītais noturīgais organiskais piesārņojums.

Projekta partneri veido starpdisciplināru un sinerģisku konsorciju: LHEI projektā būs atbildīgs par mikroplastmasas paraugu ievākšanu, apstrādi, analīzi un zināšanu nodošanu sadarbības partneriem šajā jomā; Lietuvas partneris (Klaipēdas Universitātes Jūras pētniecības institūts) pētīs dzīvotņu ekoloģiju un daudzveidību lagūnā; turpretim Taivānas partneris (Nacionālās Cheng Kung Universitātes Okeāna tehnoloģiju un jūras lietu institūts) nodarbosies ar noturīgo organisko piesārņotāju paraugu ievākšanu un analīzi.

Projektu finansē Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds 2024-2026. Vairāk par projektu šeit.

Attēls: Klaipēdas Universitātes Jūras pētniecības institūts

Scroll to Top