Vai jau zinām slāpekļa bilanci Rīgas līcim?

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Vai jau zinām slāpekļa bilanci Rīgas līcim?

Igaunijas-Latvijas programmas projektam GURINIMAS, kura mērķis ir izstrādāt slāpekļa plūsmu apsaimniekošanas rīku Rīgas līcim, šonedēļ semināri abās programmas valstīs – Pērnavā 19. jūnijā un  Rīgā 20. jūnijā. Abos semināros tiks izskatīti projekta pašreizējie rezultāti par slāpekļa bilances izstrādes rezultātiem – aprēķinātajām saimnieciskās darbības, patēriņa un vides procesu radītajām reaktīvā slāpekļa plūsmām Igaunijā un Latvijā – un ieteikumiem šo plūsmu efektīvākai pārvaldībai, kā arī ievadinformācija par GURINIMAS virtuālo rīku. Paredzētas arī diskusijas par iespējamajiem risinājumiem slāpekļa piesārņojuma mazināšanai. Vairāk par projekta rezultātiem – https://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/est-lat-project-gurinimas

Scroll to Top