Baltijas jūras biotopi

Video kolekcija par Baltijas jūras biotopiem sadarbībā ar LIFE REEF projekta partneriem

Baltijas jūras biotopi un to iemītnieki

Aicinām iepazīties ar video, kas veidoti projekta LIFE REEF ietvaros un informē par Latvijas piekrastes un jūras biotopiem. Sadarbībā ar projekta partneriem sagatavoti stāstījumi par smilts un akmens sēkļiem, ekosistēmas pakalpojumiem un dabas aizsardzības plāniem.

Video pārādīts, kā LHEI zinātnieki veic jūras grunts kartēšanu un kādas augu un dzīvnieku sugas sastopamas pie Latvijas krastiem. Ir svarīgi apzināt Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību un kā to ietekmē svešzemju sugu ierašanās.

Jūras biotopu kartēšana sniedz svarīgu informāciju dabas aizsardzības plānu izveidē. Vairāk par projektu LIFE REEF un iesaistītajiem partneriem var uzzināt šeit:

www.reef.daba.gov.lv

Scroll to Top