2018.gada pirmā ceturkšņa kopsavilkums

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

2018.gada pirmā ceturkšņa kopsavilkums

apraksts par projektuRezumējot 2018. gada pirmajos trīs mēnešos paveikto Latvijas Hidroekoloģijas institūtā, redzams, ka aktīvi strādāts starptautiskās sadarbības jomā. LHEI darbinieki kopumā piedalījušies desmit darba un projektu grupu sanāksmēs ārpus Latvijas, kā arī divos starptautiskos semināros Rīgā. No lokāla mēroga darbībām atzīmējama divu ES fondu projektu īstenošanas uzsākšana – Kohēzijas fonda projekts vides monitoringa attīstībai un Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts pētniecības infrastruktūras pilnveidošanai.

Scroll to Top