Sākums

Jaunumi

Publicitāte

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Mēs esam Daugavpils Universitātes aģentūra – zinātnisks institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas. Mūsu darbs galvenokārt ir orientēts uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūras Latvijas daļu, kur mēs arī esam atbildīgi par jūras vides monitoringu. Strādājam arī ar saldūdeņu vides kvalitātes un procesu jautājumiem.

Scroll to Top