Ekosistēmas apsaimniekošana

EKOSISTĒMAS APSAIMNIEKOŠANA

Lai novērtētu Baltijas jūras vides stāvokli, Latvijas Hidroekoloģijas institūts veic mērījumus attiecībā uz dažādiem bioloģiskiem un fiziskiem parametriem, kā arī piesārņojošu vielu koncentrācijām. Detalizētāka informācija sadaļā “Vides stāvokļa novērtējums”.

Jūras vides stāvokļa sākotnējais novērtējums (2012):

Jūras vides stāvokļa novērtējums (2018):

Ūdeņu monitoringa programma

LHEI līdzdarbojas arī starptautiskās pētniecības grupās, kas veicina sadarbību ar citām Baltijas jūras reģiona un Eiropas Savienības valstīm un sniedz iespēju koordinēt darbu pie jūras vides stāvokļa uzlabošanas.

Scroll to Top