Aktualitātes februārī

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Aktualitātes februārī

Publicēts : 2017.gada 6.Marts

LHEI apkopojis savas aktualitātes februārī:

– 10. februārī vadošā pētniece Solvita Strāķe ar referātu par jūras biotopu izpētes jaunākajiem rezultātiem uzstājās projekta “Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)” noslēguma seminārā, vairāk informācijas – http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23713

– 17. februārī sāka darboties LHEI mājas lapas jaunā versija;

– februāra pēdējā nedēļā pētniece Maija Viška un zinātniskie asistenti Māris Skudra un Atis Labucis sekmīgi piedalījušies Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) rīkotajos mācību kursos “Jūras virsmas analīze, izmantojot Copernicus datu kopas” un ieguvuši attiecīgus sertifikātus par kursu sadaļu nokārtošanu

– 28. februārī vadošā pētniece, direktore Anda Ikauniece piedalījās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Smart Blue Regions” darba grupas sanāksmē par reģionu sadarbības virzienu noteikšanu. Galvenie jautājumi sanāksmē bija identificēt viedās specializācijas sfēras, kuras aktuālas Baltijas jūras reģioniem un izvēlēties metodes sadarbības veicināšanai.

Scroll to Top