“Baltijas Krasti” konference Liepājā

No 11. līdz 12.oktobrim Liepājā norisinājās biedrības “Baltijas Krasti” rīkotā starptautiskā konference par antropogēnā ķīmiskā piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru un tās saistītajām ekosistēmām.

“Baltijas Krasti” konference Liepājā

Liepājā 11. un 12. oktobrī norisinājās starptautiskā konference par antropogēnā ķīmiskā piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru un tās saistītajām ekosistēmām – “Anthropogenic chemical pollution’s impact on the Baltic Sea and its related ecosystems”. Konferencē piedalījās dalībnieki no Baltijas jūras reģiona valstīm. Sīkāk ar pasākuma programmu var iepazīties šeit. Konference norisinājās gan klātienē, gan bija iespēja pieslēgties tiešraidei attālināti, konferences ieraksts pieejams šeit.

LHEI vadošā pētniece Inta Dimante-Deimantoviča konferences dalībniekus iepazīstināja ar Interreg projektu “TRUST ALUM” un ūdeņu attīrīšanu no fosfora ar ALUM metodi. Savukārt zinātniskās asistente Natālija Suhareva savā prezentācijā stāstīja par bīstamo vielu biotransportu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, iepazīstinot ar rezultātiem pētījumā ar asariem, un Marta Barone informēja par mikroplastmasas piesārņojumu vidē un LHEI veiktajiem pētījumiem.

Dalība konferencē īstenota Interreg BSR projekta “TRUST ALUM”, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gada Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskā iniciatīvas nr. FM2022/37 “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana”, LVAF projekta “Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs” (Nr. 1 08/37/2022) un ESF līdzfinansētā SAM 8.2.2. 3.kārtas projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” (līguma nr. 8.2.2.0/20/I/006) ietvaros.

#MadewithInterreg #TRUSTALUM #EEAgrantsLatvia

Scroll to Top