BEACON un Detect2Protect partneru tikšanās Igaunijā

Septembra sākumā Tallinā, Igaunijā norisinājās divu projektu partneru tikšanās, lai apspriestu projektos iegūtos rezultātus un nepieciešamās turpmākās darbības.

BEACON un Detect2Protect partneru tikšanās Igaunijā

Septembra sākumā LHEI pētnieces Evita Strode un Ieva Bārda devās uz Tallinu, Igaunijā, kur norisinājās Interreg Baltic Sea Region programmas projekta BEACON un Biodiversa+ programmas Detect2Protect partneru tikšanās. Sanāksmes laikā tika diskutēts par projekta mērķa sasniegšanu, kā izdevies gada laikā veidot dialogu ar dažādām ieinteresēto pušu organizācijām (rūpniecība, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kuģu būvētavas, ostu administrācijas u.c), lai izvērtētu viņu informētību un ar viņu darbību saistītas aktivitātes  piesārņojuma ietekmes novērtēšanā uz ūdens ekosistēmu.

Aplūkojot anketu atbilžu pirmos rezultātus, nākas secināt, ka ieinteresēto pušu iesaiste uz doto brīdi ir ļoti kūtra visās partnerinstūciju dalībvalstīs un nepieciešamas turpmākas darbības tēmas padziļinātai izskaidrošanai. Notika plašas diskusijas par nepieciešamās informācijas apkopošanu datu bāzes izveidošanai, lai novērtētu bioloģisko efektu sakarību ar ķīmisko piesārņojumu.

Partnerinstitūcijas vienojās par tālākajiem darbiem projektu ietvaros, t.sk. nepieciešamo paraugu ievākšanas stratēģiju lauka pētījumos Polijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas piekrastes zonās. Iegūtie rezultāti ietvers ķīmisko analīžu koncentrācijas no dažādām vides matricām un plašu bioloģisko efektu mērījumu klāstu ekoloģiski reprezentatīvos organismos un biotopos.

Aktivitātes norisinās projekta “Bioloģisko efektu metožu pielietošana monitoringā un piesārņojuma novērtēšanā Baltijas jūrā (BEACON)” (InterregBSR co-funded by the European Union #S007 10/2022-10/2024) un Biodiversa + projekta “Jaunas pieejas ķīmiskā piesārņojuma ietekmes noteikšanā (Detect2Protect)” (Proposal number: 2021-473, projektu finansē LZP Līguma Nr. ES RTD/2023/26) ietvaros.

Vairāk par projektiem: https://www.syke.fi/projects/beacon

https://www.biodiversa.eu/2023/04/19/detect2protect/

Scroll to Top