Biodaudzveidības konvencijas reģionālās darba grupas sanāksme Helsinkos 19.-24. februārī

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Biodaudzveidības konvencijas reģionālās darba grupas sanāksme Helsinkos 19.-24. februārī

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 19.-24. februārī piedalās Bioloģiskās daudzveidības konvencijas organizētā seminārā Baltijas jūras reģiona pārstāvjiem par ekoloģiski vai bioloģiski nozīmīgu jūras rajonu aprakstu veidošanu – “Regional Workshop to Facilitate the Description of Ecologically or Biologically Significant Marine Areas in the Baltic Sea and Training Session on EBSAs”. Laikā apjomīgā sanāksme paredz arī tālāku pētījumu identificēšanu, ņemot vērā bioloģiskās daudzveidības aspektus un faktus Baltijas jūrā. Sanāksmes materiāli –https://www.cbd.int/meetings/EBSAWS-2018-01

Scroll to Top