Eiropas jūras Natura 2000 teritoriju bioģeogrāfiskā procesa seminārs

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Eiropas jūras Natura 2000 teritoriju bioģeogrāfiskā procesa seminārs

Natura 2000 bioģeogrāfiskā procesa ietvaros 13.-15. novembrī Maljorkā notiek otrais seminārs par Eiropas jūras teritoriju aizsardzības mērķiem, aizsardzības pasākumiem un references vērtību izvēli. No LHEI piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe. Vairāk par semināru – http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/marine_biogeographic_seminar_en.htm

Scroll to Top