Ēnu Dienā 2022 šogad piedalījās arī Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Ēnu Dienā 2022 šogad piedalījās arī Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Paldies darbīgajām un ieinteresētajām ēnām – Milēnai Saļinai, Jekaterinai Lapickai, Anastasijai Rimai, Elizabetei Frišfeldei, Lindai Bošai un Darjai Aļeksejevai, kas azartiski izzināja ikdienas dzīvi ekotoksikoloģijas, mikroplastmasas, ķīmijas un bentosa laboratorijās. Lai jums veicas turpmākās profesijas izvēlē, meitenes!

Un, protams, pateicība Solvita Strāķe, Marta Barone, Evita Strode, Sintija Bušmane, Liene Spilva, Monta Kalniņa un Allai Ivakinai par ēnošanas iespēju! Daļa no ēnošanas procesa notika PostDoc granta 1112/VIAA/3/19/465 (Evitai Strodei) ietvaros, kā arī ESF projekta nr. 8220/20/I/003 (Martai Baronei) uzdevumu izpildē.

Scroll to Top