Ēnu Dienā 2022 šogad piedalījās arī Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Ēnu Dienā 2022 šogad piedalījās arī Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Paldies darbīgajām un ieinteresētajām ēnām – Milēnai Saļinai, Jekaterinai Lapickai, Anastasijai Rimai, Elizabetei Frišfeldei, Lindai Bošai un Darjai Aļeksejevai, kas azartiski izzināja ikdienas dzīvi ekotoksikoloģijas, mikroplastmasas, ķīmijas un bentosa laboratorijās. Lai jums veicas turpmākās profesijas izvēlē, meitenes!

Un, protams, pateicība Solvitai Strāķei, Martai Baronei, Evitai Strodei, Sintijai Bušmanei, Lienei Spilvai, Montai Kalniņai un Allai Ivakinai no LHEI par ēnošanas iespēju!

Daļa no ēnošanas procesa notika PostDoc granta 1112/VIAA/3/19/465 (Evita Strode) ietvaros, kā arī ESF projekta nr. 8220/20/I/003 (Marta Barone) uzdevumu izpildē.

Scroll to Top