EU4Ocean platforma – informācijas avots par pasaules jūrām un okeāniem

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir dalībnieks EU4Ocean tīklā, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par pasaules jūru un okeānu daudzveidību un kādēļ ir svarīgi aizsargāt šīs ekosistēmas.

EU4Ocean platforma – informācijas avots par pasaules jūrām un okeāniem

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir dalībnieks EU4Ocean tīklā, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par pasaules jūru un okeānu daudzveidību un kādēļ ir svarīgi aizsargāt šīs ekosistēmas. EU4Ocean platformas biedru pulkā ir dažādas organizācijas un institūcijas, kuras apvienojas kopīgās kampaņās un projektos, tādā veidā palīdzot izplatīt ziņas par aktuālo jūras pētniecībā. Sīkāka informācija par šo platformu, citiem tās biedriem un aktuālitātēm pieejama šeit: https://ej.uz/EU4Ocean

Kā labs piemērs minama iniciatīva “The Marine Diaries”. Šī projekta mājaslapā tiek apkopoti noderīgi materiāli par dažādiem jūras dzīvotņu tipiem pasaulē (informācija ir angļu valodā). Tur var atrast noderīgu informāciju un faktus par, piemēram, koraļļu rifiem, zemūdens mežiem un dziļūdens hidrotermiskajām atverēm. Šie materiāli var lieti noderēt mācību nolūkiem vai kalpot par iedvesmu.
Turpināsim informēt par citām iniciatīvām vai pasākumiem, kas saistīti ar EU4Ocean.

Scroll to Top