Gatavošanās 2018. gadā veicamajam jūras vides novērtējumam

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Gatavošanās 2018. gadā veicamajam jūras vides novērtējumam

22. un 23. martā Briselē notiek divu Eiropas Savienības mēroga darba grupu sanāksmes, kas veltītas jūras vides un bioloģiskās daudzveidības novērtējumu sagatavošanai un ziņošanai. Dalībvalstu pienākums ir 2018. gadā iesniegt ziņojumu par jūras vides stāvokli. 19. darba grupas sanāksmē par labu jūras vides stāvokli (WG GES) un darba grupas par biodaudzveidības novērtēšanu sanāksmē no LHEI piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe.

Scroll to Top