HELCOM Fitoplanktona ekspertu grupa strādā Gēteborgā no 9. līdz 13. aprīlim

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

HELCOM Fitoplanktona ekspertu grupa strādā Gēteborgā no 9. līdz 13. aprīlim

LHEI pētniece Iveta Jurgensone vada HELCOM Fitoplanktona ekspertu grupas ikgadējo sanāksmi Gēteborgā, 9.-13. aprīlī. Fitoplanktona ekspertu grupa kopš 1991.g. bez pārtraukumiem risina ar fitoplanktona monitoringa kvalitāti saistītus jautājumus, padziļinot ekspertu izpratni taksonomijā, datu apstrādē un sagatavojot rekomendācijas fitoplanktona monitoringa veikšanai Baltijas jūrā. Vairāk par grupu un tās darbību – http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/phytoplankton

Scroll to Top