Jelgavā par invazīvām sugām un Briselē par labu jūras vides stāvokli

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Jelgavā par invazīvām sugām un Briselē par labu jūras vides stāvokli

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 17. oktobrī piedalījās projekta Interreg EUROPE  projekta INVALIS (https://www.interregeurope.eu/invalis/) sanāksmē Jelgavā, kuru Zemgales plānošanas reģions rīkoja Latvijas  ieinteresētajām pusēm.  Savukārt 19. oktobrī S. Strāķe pārstāv LHEI Briselē, EK darba grupas par labu vides stāvokli jūrā – WG GES – sanāksmē.

Scroll to Top