Kopsavilkums par marta notikumiem LHEI

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Kopsavilkums par marta notikumiem LHEI

Kopsavilkums par marta notikumiem LHEI:

– LHEI darbinieki piedalījušies sešās projektu un darba grupu sanāksmēs ārpus LHEI;

– veikti divi paraugu ievākšanas braucieni Rīgas līcī un divi – Daugavā un Ķīšezerā VPP EVIDEnT ietvaros;

– 3 LHEI darbinieki – Astra Labuce, Atis Labucis un Natālija Suhareva – saņēmuši apstiprinājumu tēžu pieņemšanai un tādējādi arī organizatoru finansējumam braucienam uz ICES/PICES 3. jauno zinātnieku konferenci 30.05-02.06.17. Pusanā, Korejā. Priecājamies arī par Dr. Maijas Viškas aktīvo līdzdalību konferences zinātniskās vadības komitejā!

Vairāk par konferenci – http://meetings.pices.int/meetings/international/2017/early-career/program

Scroll to Top