Grāmata “Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē”

Latvijas hidroekoloģijas institūts sadarbībā ar citām pētniecības iestādēm apkopojis informāciju par Latvijas ekosistēmu un klimatu

Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

LU Apgāds 2018.gada nogalē izdeva grāmatu, kurā apkopota informācija par galvenajiem rezultātiem valsts pētījumu programmas projekta EVIDEnT ietvaros.

Grāmata atspoguļo starpdisciplināros pētījumus par jūru, saldūdeņiem, pazemes ūdeņiem un sauszemi, kā arī SEG emisijām. To autoru vidū ir vairāki LHEI zinātnieki.

Grāmatas digitālā versija pieejama šeit: Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

Scroll to Top