Latvijas Hidroekoloģijas institūts organizē semināru par ūdeņu apsaimniekošanu pilsētvidē

Šā gada 19. aprīlī plkst. 9:00-12:00 koncertzālē “Cēsis” aicinām uz semināru par ūdeņu apsaimniekošanu pilsētvidē

Latvijas Hidroekoloģijas institūts organizē semināru par ūdeņu apsaimniekošanu pilsētvidē

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šā gada 19. aprīlī organizē semināru par ūdeņu apsaimniekošanu pilsētvidē.
Seminārā piedalīsies gan LHEI, gan pieaicināti eksperti.

Tiks prezentēti pilsētvides ūdenstilpju apsaimniekošanas pieredzes stāsti no visas Latvijas, izmantotās metodes un izaicinājumi. Informēsim par Latvijā jaunu metožu ieviešanu ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā – alumīniju saturošu savienojumu izmantošanu ezeru eitrofikācijas mazināšanai un peldošos salu izvietošanu kā ainavisko elementu bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un piesārņojuma samazināšanai.

Seminārs norisināsies koncertzālē “Cēsis” no plkst. 9:00 – 12:00.

Reģistrēšanās semināram šeit: https://shorturl.at/grzE3

Seminārs tiek organizēts Baltijas Pētniecības programmas projekta EEA-RESEARCH-10RC “Preparation of a joint project application on lake restoration in the Baltic states” ietvaros ar EEZ grantu atbalstu.

Foto: Inga Retiķe

Scroll to Top