LHEI ir saņēmis konceptuālu VASAB un HELCOM atbalstu projekta pieteikuma gatavošanai EUSBSR Seed Money Facility programmā

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

LHEI ir saņēmis konceptuālu VASAB un HELCOM atbalstu projekta pieteikuma gatavošanai EUSBSR Seed Money Facility programmā

LHEI kopā ar partnerinstitūcijām ir saņēmis konceptuālu VASAB un HELCOM atbalstu projekta pieteikuma gatavošanai EUSBSR Seed Money Facility programmā par jūras telpiskajai plānošanai nepieciešamo datu infrastruktūru. LHEI direktore Anda Ikauniece 18.janvārī piedalās seminārā par pieteikumu gatavošanu, kuru projektu vadošajiem partneriem organizē Baltijas jūras reģiona programma. Vairāk informācijas www.interreg-baltic.eu

Scroll to Top